Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бондарєв Андрій Петрович,
Спеціальність
05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту
01.03.2019 10:36
Статус
дисертація захищена