Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
03.04.2019 11:16
Статус
дисертація захищена