Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Наконечний Адріан Йосифович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
29.03.2019 09:11
Статус
дисертація захищена