Істина у праві: гносеологічний вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
05.03.2019 12:46
Статус
дисертація захищена