Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
Спеціальність
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
03.05.2019 09:56
Статус
дисертація подана до захисту