Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Цмоць Іван Григорович
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
16.05.2019 16:20
Статус
дисертація захищена