Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
23.11.2018 14:44
Статус
дисертація захищена