Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Ройко Юрій Ярославович
Спеціальність
05.22.01 — транспортні системи
Дата захисту
29.03.2019 16:38
Статус
дисертація захищена