Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Хміль Роман Євгенович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
02.04.2019 16:39
Статус
дисертація захищена