Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
29.11.2018 16:03
Статус
дисертація захищена