Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Піза Дмитро Макарович
Спеціальність
05.13.12 — cистеми автоматизації проектувальних робіт
Дата захисту
06.12.2018 11:23
Статус
дисертація захищена