Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Спеціальність
02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
05.04.2019 09:23
Статус
дисертація захищена