Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.х.н., доц.. Марінцова Наталія Геннадіївна
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
06.05.2019 09:19
Статус
дисертація подана до захисту