Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович
Спеціальність
05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту
23.05.2019 07:45
Статус
дисертація захищена