Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Архітектура сценографії Є. Лисика
Климко З.В.
д.арх., проф. Проскуряков В.І.
кандидата архітектури
13.11.2018
Д 35.052.11
Економічне оцінювання відновлення авіаційної техніки авіаремонтними підприємствами
Калиновський А.О.
д.е.н., проф. Поплавська Ж.В.
кандидата економічних наук
31.10.2018
Д 35.052.03
Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах
Гончар М.Ф.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
31.10.2018
Д 35.052.03
Становлення та розвиток філософсько-правових ідей в Галичині (сер. ХІХ – ХХ ст.)
Вовкович У.В.
д.ю.н., проф. Токарська А.С.
кандидата юридичних наук
30.10.2018
Д 35.052.19
Становлення і еволюція трудового права на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)
Маланій О.Я.
д.ю.н., проф. Макарчук В.С.
кандидата юридичних наук
30.10.2018
Д 35.052.19
Становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: історико-правовий вимір
Церковник С.І.
к.ю.н., доц. Забзалюк Д.Є.
кандидата юридичних наук
29.10.2018
Д 35.052.19
Юридична реальність як онтогносеологічна форма існування права (філософсько-методологічний аналіз)
Бернюков А.М.
д.ю.н., проф. Козловський А.А.
доктора юридичних наук
29.10.2018
Д 35.052.19
Методи і засоби опрацювання біомедичних зображень в системах автоматизованої мікроскопії
Піцун О.Й.
д.т.н., проф. Березький О.М.
кандидата технічних наук
25.10.2018
Д 35.052.14
Інформаційна технологія опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту
Борейко О.Ю.
д.т.н., проф. Теслюк В.М.
кандидата технічних наук
25.10.2018
Д 35.052.14
Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах
Середа А.С.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
25.10.2018
К 35.052.22
Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій
Піткович Х.Є.
д.х.н., проф. Обушак М. Д.
кандидата хімічних наук
22.10.2018
Д 35.052.01
Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності
Васильєва О. Е.
д.т.н., проф. Кузьо І.В.
доктора технічних наук
17.10.2018
Д 35.052.06
Виявлення сигналів дефектів при магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок шляхом використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж
Ващишин Л. В.
д.т.н., проф. Нічога В.О.
кандидата технічних наук
12.10.2018
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах
Масюк А. Р.
д.т.н., проф. Климаш М. М.
кандидата технічних наук
12.10.2018
Д 35.052.10
Характеристики складності sh-моделей спеціальних функцій і їх застосування для оптимізації спецпроцесорів
Ткачук Т.І.
д.т.н., проф. Дунець Р. Б.
кандидата технічних наук
28.09.2018
Д 35.052.08
Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових автономних електроенергетичних системах
Муха М.Й.
д.т.н., проф. Вишневський Л.В.
доктора технічних наук
28.09.2018
Д 35.052.02
Концепція правової держави Б. Кістяківського: філософсько-правові виміри
Гоменюк З.П.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
кандидата юридичних наук
19.09.2018
Д 35.052.19
Присяга працівника ОВС України: історико-правовий вимір
Маськовіта М.М.
к.ю.н., доц. Гарасимів О.І.
кандидата юридичних наук
19.09.2018
Д 35.052.19
Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств
Лемішовський В.І.
к.е.н., доц. Босак А.О.
кандидата економічних наук
13.09.2018
Д 35.052.03
Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів
Мрихіна О.Б.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
доктора економічних наук
13.09.2018
Д 35.052.03
Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі
Ліске О.М.
к.ф.-м.н., доц. Гоблик В.В.
кандидата технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Методи та моделі надання послуг в гетерогенних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах
Лаврів О.А.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Відтворення кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст
Ясінський М.Р.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII СТ. – кін. XVIII ст.)
Лукомська З.В.
д.арх., проф. Бевз М.В.
доктора архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Панас Я.В.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства
Рябкова О.В.
д.е.н., проф. Яремко І.Й.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста
Назарук М.В.
д.т.н., проф. Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Інформаційна технологія аналізу та прогнозування трафіку в комп'ютерних мережах
Федевич О.Ю.
к.ф.-м.н., доц. Дронюк І.М.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів
Олійник І.С.
д.т.н., проф. Дивак М.П.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.05
Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування
Баглай І.Є
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03