Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Литвин Василь Володимирович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
27.05.2016 13:20
Статус
дисертація захищена