Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних сполук

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к. т. н., с. н. с. Івасів Володимир Васильович
Спеціальність
05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
17.06.2016 08:39
Статус
дисертація захищена