Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
03.11.2016 13:07
Статус
дисертація подана до захисту