Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., професор Пелещишин Андрій Миколайович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
27.05.2016 13:23
Статус
дисертація захищена