Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Шило Галина Миколаївна
Спеціальність
05.13.12 — cистеми автоматизації проектувальних робіт
Дата захисту
19.05.2016 13:25
Статус
дисертація захищена