Становлення судової системи України (1991 — 2012 рр.): історико-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к. ю.н., доц. Паньонко Ігор Михайлович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
04.07.2016 13:40
Статус
дисертація захищена