Адміністративно-правові засади підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
28.02.2017 13:17
Статус
дисертація захищена