Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Дзіняк Богдан Остапович
Спеціальність
05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
17.06.2016 08:41
Статус
дисертація захищена