Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
Спеціальність
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
17.05.2016 10:16
Статус
дисертація захищена