Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
30.09.2016 13:38
Статус
дисертація захищена