Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., професор Попович Василь Степанович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
03.11.2016 13:05
Статус
дисертація подана до захисту