Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., проф. Пелешко Іван Дмитрович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
13.05.2016 12:26
Статус
дисертація захищена