Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н. Хомишин Ірина Юріївна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
04.07.2016 13:41
Статус
дисертація захищена