Архітектурно-містобудівні принципи регенерації ринкових площ історичних міст Західного регіону України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
к.арх., доц. Рибчинський Олег Валерійович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
07.06.2016 15:40
Статус
дисертація захищена