Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
29.12.2016 13:01
Статус
дисертація подана до захисту