Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів україни у сфері охорони природи

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
31.05.2016 13:46
Статус
дисертація захищена