Профілактика адміністративних правопорушень Державною службою охорони при МВС України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д. ю. н., професор Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
21.06.2016 13:45
Статус
дисертація захищена