Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к. т. н., доц. Морозов Юрій Васильович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
01.07.2016 09:40
Статус
дисертація захищена