Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Політанський Леонід Францович
Спеціальність
05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту
17.11.2016 12:06
Статус
дисертація захищена