Розвиток системи управління житловим фондом в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
03.10.2016 16:40
Статус
дисертація захищена