Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д-р. фіз.-мат. наук, проф. Назарчук Зіновій Теодорович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
08.09.2016 13:09
Статус
дисертація захищена