Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бідюк Петро Іванович
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
26.08.2016 16:26
Статус
дисертація захищена