Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
к.арх., доц. Криворучко Юрій Іванович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
08.06.2016 15:38
Статус
дисертація захищена