Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
29.12.2016 13:21
Статус
дисертація подана до захисту