Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
10.10.2016 16:35
Статус
дисертація захищена