Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф-м.н., проф. Кособуцький Петро Сидорович
Спеціальність
05.13.12 — cистеми автоматизації проектувальних робіт
Дата захисту
19.05.2016 13:27
Статус
дисертація захищена