Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. х. н., проф. Новіков В. П.
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
30.05.2016 10:32
Статус
дисертація захищена