Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність
05.23.05 — будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
13.05.2016 12:27
Статус
дисертація захищена