Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор хімічних наук, професор Братичак Михайло Миколайович
Спеціальність
02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
10.10.2016 10:26
Статус
дисертація захищена