Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Вахула Ярослав Іванович
Спеціальність
05.17.11 — технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Дата захисту
17.10.2016 10:12
Статус
дисертація захищена