Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
30.11.2016 09:47
Статус
дисертація захищена