Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний виміри

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
29.12.2016 13:20
Статус
дисертація подана до захисту