Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Ятчишин Йосип Йосипович
Спеціальність
05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
13.05.2016 08:44
Статус
дисертація захищена