Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к. т. н., доц. Голембо Вадим Адольфович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
28.10.2016 09:33
Статус
дисертація захищена