Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Бараннік Володимир Вікторович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
08.11.2016 11:59
Статус
дисертація захищена